CleanZone nodrošina tīru gaisu Volvo automobiļos


Mūsdienās piesārņojums ir kļuvis par problēmu. Līdz 45% pasaules iedzīvotāju cieš no alerģijām. Nepieciešamība pēc efektīvas un uzticamas automobiļa salona gaisa attīrīšanas sistēmas ir kļuvusi svarīgāka nekā jebkad iepriekš, jo automobiļos pavadām aizvien vairāk laika. Ar mērķi radīt veselīgu un ļoti jutīgiem cilvēkiem drošu vidi automobilī, un lai uzlabotu automobilī esošo gaisu, Volvo Car ir izstrādājis CleanZone filosofiju, kurā izmanto vairākus modernus risinājumus.


Viss Volvo ienākošais gaiss tiek attīrīts ar modernu multifiltru, kas āra gaisu attīra no piesārņojošajām vielām un putekļu daļiņām, kas var būt baktēriju un vīrusu nesējas. Daudzslāņainajā filtrā ir arī aktīvās ogles slānis, kas ir īpaši efektīvs, aizkavējot pasažieru veselībai iespējami kaitējošo aromātisko un piesārņojošo vielu iekļūšanu salonā.


Multifiltrs ir tikai viens no elementiem Volvo automobiļu modernajā IAQS iekšējā gaisa kvalitātes sistēmā. Tajā ietilpst arī sensors, kas seko kaitīgo vielu līmenim salona ieplūstošajā gaisā. Ja gaisa kvalitātes sensors identificē, ka āra gaiss ir piesārņots un kaitīgo vielu līmenis tiek uzskatīts par pārāk augstu (piemēram, braucot cauri tunelim), gaisa ieplūšanas atvere automobilī tiek automātiski slēgta un tiek aktivizēta automobiļa iekšējā gaisa cirkulācija. Strādājot kopā, jaunie multifiltri un sensori spēj izolēt salonu no kaitīgām un kairinošām piesārņojošām vielām.


Par salona gaisa aktuālo stāvokli uzzināsiet, vērojot Volvo skārienjutīgo ekrānu – atbilstošā ikona no zilas (kas nozīmē, ka apstākļi ir labi) kļūst par pelēku, ja, piemēram, jūs atverat logu un salonā iekļūst nefiltrēts gaiss, vai arī izslēdzat gaisa kvalitātes sensoru. Tas ir neliels atgādinājums, ka Volvo CleanZone vienmēr seko jūsu labsajūtai.


Gaisa filtrēšana no ārpuses ir tikai daļa no CleanZone risinājuma. Volvo ir izveidojis striktu testēšanas programmu, kuras mērķis ir kontrolēt salona materiālus, lai visos Volvo automobiļos nodrošinātu antialergēnu vidi. Šajā testa programmā ietilpst Volvo Cars “degunu” komanda, kuras eksperti savas dienas pavada, testējot aromātus, kas izdalās no dažādiem priekšmetiem, piemēram, grīdu paklājiņiem un bērnu drošības sēdeklīšiem, lai pārliecinātos vai tie ir pieņemami, vai pārāk spēcīgi.


Salona distances ventilācija sniedz iespēju pirms iekāpšanas Volvo aktivizēt ventilācijas sistēmu, aizstājot salonā esošo gaisu ar attīrītu āra gaisu pirms kāds iekāpj automobilī. Šī funkcija iedarbojas automātiski, kad automobiļa durvis tiek atvērtas ar pulti. To var arī vienkārši aktivizēt no distances, izmantojot viedierīcē lejupielādēto Volvo On Call lietotni. Pietiek piecu minūšu ventilācijas sistēmas darba un automobiļa iekšējais gaiss ir attīrīts no putekļu un piesārņojuma daļiņām.


CleanZone, kas koncentrējas uz veselības aizsardzību un labsajūtu ir lielisks piemērs Volvo Cars uz cilvēku vērstajai pieejai. Tā pilnībā atbilst mūsdienu augošajam pieprasījumam pēc kvalitātes. No mūsu dzīves kvalitātes līdz elpojamā gaisa kvalitātei.