Bremžu šķidruma pārbaude un maiņa.

Tehniskās apkopes servisa augstākā prioritāte, protams, ir bremzes. Tās bīstamās situācijās var pasargāt Jūsu automabili no sadrusmes un izglābt pat dzīvību. Lai jebkurā laikā Jūs varētu būt drošs par sava automobiļa bremzēm, ieteicams trīs gadus pēc automobiļa iegādes veikt bremžu šķidruma maiņu. Pēc tam bremžu šķidrums jāmaina ik pēc diviem gadiem.
Bremžu šķidruma maiņa ir tikpat svarīga kā citu tehnisko šķidrumu maiņa automobiļa apkopes laikā. Kā jebkurš šķidrums arī bremžu eļļa un dzesēšanas šķidrums izstrādājas un zaudē savas ķīmiskās un fiziskās spējas. Abus šos šķidrumus ieteicams mainīt ik pēc 120 000 km vai 36 mēnešiem.