Tērauda ražošana bez fosilajiem resursiem

Līdz ar šo sadarbību “Volvo Cars” kļūst par pirmo automobiļu ražotāju, kas strādā ar “SSAB” un tā iniciatīvu “HYBRIT”, kas ir vērienīgākais un visprogresīvākais tērauda nozares projekts nefosilā tērauda izstrādē.

“HYBRIT” iniciatori bija “SSAB”, dzelzsrūdas ražotājs “LKAB” un enerģētikas uzņēmums “Vattenfall”. Tās mērķis ir aizstāt koksa ogles, kas tradicionāli ir nepieciešamas tērauda ražošanai no dzelzs rūdas, ar nefosilo elektrību un ūdeņradi. Paredzams, ka šīs sadarbības rezultāts būs pasaulē pirmā tērauda ražošanas tehnoloģija, kuras procesos neizmanto fosilos resursus, praktiski neradot oglekļa dioksīda emisijas.

Sadarbības ietvaros “Volvo Cars” būs pirmais automobiļu ražotājs, kas no “HYBRIT” eksperimentālās rūpnīcas Lūleo, Zviedrijā, saņems “SSAB” tēraudu, kura ražošanā izmantota ar ūdeņradi reducētā dzelzs. Šis tērauds tiks izmantots izmēģinājumu nolūkiem, un to varēs izmantot konceptautomobiļos.

“SSAB” mērķis ir 2026. gadā komerciālā mērogā piegādāt tirgum tēraudu, kura ražošanā nav izmantoti fosilie resursi. “Volvo Cars” plāno arī kļūt par pirmo automobiļu ražotāju, kas savos sērijveida automobiļos izmanto nefosilo tēraudu.

“Tā kā mēs nepārtraukti samazinām mūsu kopējās oglekļa dioksīda emisijas, zinām, ka tēraudam ir būtiska loma turpmākajā progresā,” sacīja “Volvo Cars” izpilddirektors Hokans Samuelsons (Håkan Samuelsson). “Sadarbība ar “SSAB” nefosilā tērauda izstrādē varētu nodrošināt ievērojamu emisiju samazinājumu mūsu piegādes ķēdē.”

“Mēs veidojam pilnīgi nefosilu vērtības veidošanas ķēdi, kas sniedzas līdz pat galapatērētājam,” sacīja “SSAB” prezidents un izpilddirektors Martins Lindkvists. “Mūsu revolucionārajā tehnoloģijā praktiski nerodas oglekļa emisijas, un tā palīdzēs stiprināt mūsu klientu konkurētspēju. Sadarbībā ar “Volvo Cars” mūsu mērķis ir izstrādāt nefosilā tērauda izstrādājumus nākotnes automobiļu ražošanai. “

Pasaules tērauda rūpniecība rada aptuveni septiņus procentus no pasaules tiešajām oglekļa emisijām, jo nozarē pašlaik dominē dzelzs rūdu izmantojošā tērauda ražošanas tehnoloģija, kurai nepieciešamas no koksa oglēm atkarīgas domnas.

Ar tērauda un dzelzs ražošanu “Volvo Cars” automobiļiem saistītās CO2 emisijas uzņēmumam veido aptuveni 35 procentus tradicionāli darbināmajos automobiļos un 20 procentus pilnībā elektriskajos automobiļos no kopējām CO2 emisijām, kas rodas automobiļiem nepieciešamo materiālu un detaļu ražošanā.

Sadarbība ar “SSAB” ir jaunākā iniciatīva, kas atbilst “Volvo Cars” klimata aizsardzības pasākumu plānam – tas ir viens no vērienīgākajiem automobiļu nozarē. Plāna galvenais punkts ir “Volvo Cars” mērķis līdz 2030. gadam kļūt par pilnīgi elektrisko automobiļu zīmolu un savā modeļu klāstā piedāvāt tikai pilnīgi elektriskos automobiļus.

Tomēr plānā ir paredzēts daudz vairāk par izplūdes gāzu emisiju samazināšanu ar pilnīgu elektrifikāciju, un tā mērķis ir novērst arī oglekļa emisijas uzņēmuma plašākā darbībā, tā piegādes ķēdē un pārstrādājot un atkārtoti izmantojot materiālus.

Īstermiņā – laikā no 2018. līdz 2025. gadam – šo un citu darbību mērķis ir samazināt aprites ciklā radītās oglekļa dioksīda emisijas uz vienu automobili par 40 procentiem. “Volvo Cars” mērķis ir līdz 2040. gadam kļūt par klimatneitrālu uzņēmumu.

28.06.2021