Volvo Cars Torslandas ražotne kļūst par uzņēmuma pirmo klimatneitrālo automobiļu ražotni

Volvo Cars 26.05.21 spēra nozīmīgu soli ceļā uz savu vērienīgo mērķi – līdz 2025. gadam pārveidot savu globālo ražošanas tīklu par klimatneitrālu, paziņojot, ka Torslandas ražotne Zviedrijā ir pirmā Volvo automobiļu rūpnieciskā ražotne, kas sasniegusi pilnīgi klimatneitrālu statusu.

Tas padara Torslandu par otro rūpnīcu visā ražošanas tīklā, kurā sasniegts šis statuss – Zviedrijā, Ševdē esošā dzinēju rūpnīca kļuva klimatneitrāla 2018. gadā.

Volvo Cars uzskata ražošanas objektu par pilnīgi klimatneitrālu, ja tajā netiek reģistrēts atmosfērā izplūdušu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu, kuras rodas rūpnīcā izmantotās elektrības un apkures ražošanā, neto pieaugums.

Torslandas ražotne, kas ir uzņēmuma vecākā rūpnīca, kopš 2008. gada tiek darbināta ar klimatneitrālu elektroenerģiju. Tagad tajā tiek izmantota arī klimatneitrāla apkure. Puse no rūpnīcā nepieciešamās apkures tiek saražota no biogāzes, bet otra puse pārsvarā tiek iegūta no centralizētās siltumapgādes, izmantojot rūpniecisko atlikumsiltumu.

“Torslandas ražotnes izveidošana par mūsu pirmo klimatneitrālo automobiļu rūpnīcu ir nozīmīgs pagrieziena punkts,” saka Volvo Cars rūpniecisko procesu un kvalitātes vadītājs Havjers Varela. “Mēs esam apņēmušies līdz 2025. gadam izveidot klimatneitrālu ražošanas tīklu, un šis sasniegums ir apliecinājums mūsu apņēmībai, - mēs konsekventi strādājam, lai mazinātu savu ietekmi uz vidi.”

Līdztekus tam, ka Torslandas rūpnīca ir kļuvusi klimatneitrāla, pastāvīgi tiek samazināts arī tajā patērētās enerģijas apjoms. Mērķtiecīgi darba procesu uzlabojumi 2020. gadā ļāva samazināt ikgadējo enerģijas patēriņu par gandrīz 7000 megavatstundām (MWh), kas atbilst vairāk nekā 450 Zviedrijas ģimenes māju gada enerģijas patēriņam.

Līdz ar citiem uzlabojumiem, turpmākajos gados Volvo Cars plāno paaugstināt ražotnes apgaismojuma un apkures sistēmu efektivitāti, kā rezultātā līdz 2023. gadam ikgadējais enerģijas ietaupījums sasniegs aptuveni 20 000 MWh. Šis enerģijas ietaupījums ietilpst plašākā Volvo Cars plānā, kas paredz līdz 2025. gadam par 30 procentiem samazināt enerģijas patēriņu uz vienu automobili, kas ražots Volvo ražošanas tīklā.

Volvo Cars izvirzītajiem klimatneitrālo ražošanas procesu mērķiem ir nepieciešams pilnīgs vietējo pārvaldes un uzņēmējdarbības partneru atbalsts, piekļūstot klimatneitrālai elektrībai un apkurei. Papildus tam Volvo Cars savās ražotnēs attīstīs savas atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas jaudas.

Volvo Cars klimatneitrālās ražošanas mērķis ietilpst uzņēmuma klimata aizsardzības plānā – tas ir viens no vērienīgākajiem autobūves nozarē. Galvenais šī plāna punkts ir Volvo Cars izaicinājums elektrificēt visu savu modeļu klāstu.

Tomēr plānā ir paredzēta ne vien izplūdes gāzu emisiju mazināšana, izvēršot pilnīgu elektrifikāciju, bet arī centieni risināt oglekļa emisiju jautājumu plašākos uzņēmuma procesos, tā piegādes ķēdē, – izmantot materiālu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, tādā veidā ieviešot aprites ekonomikas principus.

01.06.2021